Vaša nová cesta k zviditelneniu. úspechom.     rastu.     

Inzerciou v našich reklamných novinách sa dostanete do povedomia verejnosti.
Získate tým nie len nových klientov ale publicitu vo vašom regióne.


Kto sme

SK PROFIT sú reklamné, inzertné a realitné noviny vydávané na Slovensku.

Od roku 2016 vychádzajú vo formáte Berlínsky tabloid plnofarebné tlačené na 45g štandardnom novinovom papieri.

Distribúcia je zabezpečená do schránok domácností a firiem v týždennej periodicite v celkovom náklade cca 280000 výtlačkov v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji, Košickom kraji a Prešovskom kraji, neskôr aj do ďalších regiónov Slovenska.

Noviny sú nezávislé súkromné uverejňujúce plošnú a riadkovú inzerciu, PR články o spoločnostiach a jednotlivcoch, pracovné ponuky a ponuky realitných kancelárií.

Skúsený manažment je zárukou najlepších služieb zákazníkom, ktoré neustále rozširujeme a zdokonaľujeme.

Našim cieľom je stať sa pre klienta dlhodobým partnerom v oblasti firemnej ponuky reklamy a inzercie, a skvalitňovať našimi službami spokojnosť klienta. Riadime sa vždy aktuálnymi požiadavkami a ponúkame priaznivú cenu na prezentovaný počet výtlačkov pri vysokej kvalite.